Satınalma Duyuru Detay
(Onay No: 145) 24 Kalem Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımı Tüm Satınalma Duyurular
Son Geçerlilik Tarihi 14-04-2020 Son Geçerlilik Saati 16:00
Tarih 23-03-2020 Ekleyen Diğer Sedat CİVELEK
Yürütücü Adı Prof.Dr. Sevda KIRBAĞ Yürütücü Cep. Tel. (537)685-6473
Yürütücü Fakültesi FEN FAKÜLTESİ Yürütücü Bölümü BİYOLOJİ BÖLÜMÜ
Duyuru Detayı

 

ONAY SAYISI : 145

NOT 1: TEKLİFLER POSTA, FAX VEYA OTOMASYON ÜZERİNDEN GÖNDERİLEBİLİR.

NOT 2: MARKALAR BELİRTİLECEK VE KATOLOG NUMARALARI YAZILACAKTIR BELİRTİLMEYEN MALZEMELERE İLİŞKİN TEKLİFLER İŞLEME ALINMAYACAKTIR.

NOT 3: OTOMASYON ÜZERİNDEN TEKLİF MEKTUPLARI OLUŞTURULACAK VE ÇIKTILARI ALINACAK İMZA KAŞE YAPILARAK TEKRAR SİSTEME YÜKLENEREK GÖNDERİLECEKTİR.

NOT 4: TEKNİK ŞARTNAME DIŞINDA TEKLİF EDİLEN ÜRÜNÜN ÜSTÜN ÖZELLİKLERİNİN BELİRTİLMESİ AYRICA ÜRÜNE AİT KATALOĞUN DA TEKLİFLE BERABER BİRİMİMİZE SUNULMASI GEREKMEKTEDİR. BU ŞARTLARA UYMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILACAKTIR.

NOT 5: ÜRÜNLERE İLİŞKİN TESLİMAT SÜRELERİ PROFORMA FATURALARDA MUTLAKA BELİRTİLMELİDİR. SÜRELERİ BELİRTİLMEYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. BELİRTİLEN SÜRE İÇERİSİNDE TESLİM EDİLMEYEN MALZEMELER İPTAL EDİLECEKTİR.

NOT 6: TEKLİFLERDE VERİLEN BİRİM TUTAR TOPLAM TUTAR KISMI AÇIK VE DOĞRU HESAPLANMALIDIR. YANLIŞ HESAPLAMALAR VERİLDİĞİ ŞEKLİYLE DİKKATE ALINACAKTIR.

NOT 7:Teklif veren firmanın, Taahhüdünü yerine getirmediği proje yöneticisi tarafından yazı ile BAP Koordinasyon Birimine bildirildiğinde, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 3. maddesinin (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 11. maddesi (f) bendine istinaden (İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, ihaleyi yapan idareye yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu bu idare tarafından ispat edilen) İdaremizin sonraki alımlarında teklifleri değerlendirilmeyecektir.

Telefon : 0424-2370000-4067

Faks: 0424-2378326


Satınalınacak ürünler (Onay No: 145)
Satın Alınacak Kalemler
No Satın Alınacak Kalem Miktar-Birim Teknik Şartname
1 Malt Extract Agar (500 g) ultra pure 4 Adet
Ayrıca belirtilmemiştir
2 Malt Extract (500 gr) ultra pure 4 Adet
Ayrıca belirtilmemiştir
3 Agar-agar (500 gr) ultra pure 3 Adet
Ayrıca belirtilmemiştir
4 Nutrient Broth (500 gr) ultra pure 2 Kutu
Ayrıca belirtilmemiştir
5 Mueller Hinton Agar (500 g) UltraPure 3 Adet
Ayrıca belirtilmemiştir
6 Sabouraud Dextrose Agar (500 g) UltraPure 1 Adet
Ayrıca belirtilmemiştir
7 Müller Hinton Broth (500 g) UltraPure 2 Adet
Ayrıca belirtilmemiştir
8 DMEM (dulbecco's modified eagle medium) (Gibco) (41966-029) 20 Adet
Ayrıca belirtilmemiştir
9 DEMEM fenol red içermeyen (500 ml) (Gibco) (31053028) 20 Adet
Ayrıca belirtilmemiştir
10 ABTS (10 gr) 1 Adet
Ayrıca belirtilmemiştir
11 Dietil eter (Saflık > = %99,5 Yoğunluk 0,7050,718 gr/cm³ d= 0,71 g/ cm³, Molar kütle: 74,12 gr/mol) 20 Litre
Ayrıca belirtilmemiştir
12 Sodyum Hidroksit %99-100.5,Pelet, ekstra saf Total N % max0.0005, Sulfate max 0.003 5 Kg
Ayrıca belirtilmemiştir
13 Dimetil sülfoksit (914.036.2501) 5 Litre
Ayrıca belirtilmemiştir
14 DPPH ( 25 gr) 1 Adet
Ayrıca belirtilmemiştir
15 TOS kit standart solüsyonu (Rell Assay Diagnostics) 1 Kutu
Ayrıca belirtilmemiştir
16 TAS kit standart solüsyonu (Rell Assay Diagnostics) 1 Kutu
Ayrıca belirtilmemiştir
17 pBR322 plazmit DNA 2 Kutu
Ayrıca belirtilmemiştir
18 MTT (3-(4,5-Dimetitiyazol-2-yl)-2,5- difenil tetrazolyum bromit) (10gr) 1 Adet
Ayrıca belirtilmemiştir
19 Antibiyotik Çözeltisi (Penisilin/Streptomisin) 24(100ml) 4 Adet
Ayrıca belirtilmemiştir
20 Filtreli torba (F-57): Ankom selüloz analiz cihazı için (A220-A2000) Filtreli torba (F-57) 100'lük paket 2 Kutu
Ayrıca belirtilmemiştir
21 Neutral Detergent Solution, Concentrate (FND20C/1) (1200gr) Trietilen Glikol (FND20C/2) (200 ml) 1 Kutu
Ayrıca belirtilmemiştir
22 Alfa Amilaz (ANKOM) (FAA)( 250 ml) 1 Adet
Ayrıca belirtilmemiştir
23 Sodyum sülfit (500 gr) (Ankom) (CAS#7757-83-7) 1 Kutu
Ayrıca belirtilmemiştir
24 Acid Detergent Solution, Powder CTAB (FAD20C) 1 Kutu
Ayrıca belirtilmemiştir

  • __short_title__ __title__
  • __title__
  • __title__
  • __count__