Satınalma Duyuru Detay
(Onay No: 644) 12 Kalem Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımı Tüm Satınalma Duyurular
Son Geçerlilik Tarihi 20-11-2018 Son Geçerlilik Saati 16:00
Tarih 09-11-2018 Ekleyen Diğer Alev YILDIRIM
Yürütücü Adı Prof.Dr. Ahmet Orhan GÖRGÜLÜ Yürütücü Cep. Tel. (538)738-9024
Yürütücü Fakültesi FEN FAKÜLTESİ Yürütücü Bölümü KİMYA BÖLÜMÜ
Duyuru Detayı

 

ONAY SAYISI : 644

NOT 1: TEKLİFLER POSTA, FAX VEYA OTOMASYON ÜZERİNDEN GÖNDERİLEBİLİR.

NOT 2: MARKALAR BELİRTİLECEK VE KATOLOG NUMARALARI YAZILACAKTIR BELİRTİLMEYEN MALZEMELERE İLİŞKİN TEKLİFLER İŞLEME ALINMAYACAKTIR.

NOT 3: OTOMASYON ÜZERİNDEN TEKLİF MEKTUPLARI OLUŞTURULACAK VE ÇIKTILARI ALINACAK İMZA KAŞE YAPILARAK TEKRAR SİSTEME YÜKLENEREK GÖNDERİLECEKTİR.

NOT 4: TEKNİK ŞARTNAME DIŞINDA TEKLİF EDİLEN ÜRÜNÜN ÜSTÜN ÖZELLİKLERİNİN BELİRTİLMESİ AYRICA ÜRÜNE AİT KATALOĞUN DA TEKLİFLE BERABER BİRİMİMİZE SUNULMASI GEREKMEKTEDİR. BU ŞARTLARA UYMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILACAKTIR.

NOT 5: ÜRÜNLERE İLİŞKİN TESLİMAT SÜRELERİ PROFORMA FATURALARDA MUTLAKA BELİRTİLMELİDİR. SÜRELERİ BELİRTİLMEYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. BELİRTİLEN SÜRE İÇERİSİNDE TESLİM EDİLMEYEN MALZEMELER İPTAL EDİLECEKTİR.

NOT 6: TEKLİFLERDE VERİLEN BİRİM TUTAR TOPLAM TUTAR KISMI AÇIK VE DOĞRU HESAPLANMALIDIR. YANLIŞ HESAPLAMALAR VERİLDİĞİ ŞEKLİYLE DİKKATE ALINACAKTIR.

NOT 7:Teklif veren firmanın, Taahhüdünü yerine getirmediği proje yöneticisi tarafından yazı ile BAP Koordinasyon Birimine bildirildiğinde, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 3. maddesinin (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 11. maddesi (f) bendine istinaden (İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, ihaleyi yapan idareye yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu bu idare tarafından ispat edilen) İdaremizin sonraki alımlarında teklifleri değerlendirilmeyecektir.

Telefon : 0424-2370000-4067

Faks: 0424-2378326


Satınalınacak ürünler (Onay No: 644)
Satın Alınacak Kalemler
No Satın Alınacak Kalem Miktar-Birim Teknik Şartname
1 Sıvı azot (Fen Fakültesi Kimya bölümü NMR laboratuarından dewar kapları alınıp doldurularak teslim edilecektir) 100 Litre
Ayrıca belirtilmemiştir
2 N,N′-Dicyclohexylcarbodiimide (DCC) 250 Mililitre
Ayrıca belirtilmemiştir
3 N,N′-Diisopropylcarbodiimide (DIC) 250 Mililitre
Ayrıca belirtilmemiştir
4 Thionyl chloride (SOCl2) %99 250 Mililitre
Ayrıca belirtilmemiştir
5 N,N-Diisopropylethylamine 250 Mililitre
Ayrıca belirtilmemiştir
6 Fotodiyot kitleri 5 Adet Fotodiyot Kitleri Teknik Şartnamesi.docx
7 Fotodiyot numune holderi 1 Adet Fotodiyot numune holderi Teknik Şartnamesi.docx
8 Fotodedektör ışık kaynağı 1 Adet Fotodedektö Işık Kaynağı Teknik Şartnamesi.docx
9 UV Lamba (256 nm ve 365 nm) 1 Adet UV Lambası Teknik Şartname.docx
10 Hydroxybenzotriazole 500 Gram
Ayrıca belirtilmemiştir
11 Etanol Yerli 25 Litre
Ayrıca belirtilmemiştir
12 Aseton % ≥99,8 ithal for synthesis 20 Litre
Ayrıca belirtilmemiştir

  • __short_title__ __title__
  • __title__
  • __title__
  • __count__