Satınalma Duyuru Detay
(Onay No: 451) 22 Kalem Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımı Tüm Satınalma Duyurular
Son Geçerlilik Tarihi 31-08-2018 Son Geçerlilik Saati 16:00
Tarih 09-08-2018 Ekleyen Diğer Alev YILDIRIM
Yürütücü Adı Dr.Öğr.Üyesi Özlem TEPE Yürütücü Cep. Tel. (505)312-3884
Yürütücü Fakültesi MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Yürütücü Bölümü ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Duyuru Detayı

 

ONAY SAYISI : 451

NOT 1: TEKLİFLER POSTA, FAX VEYA OTOMASYON ÜZERİNDEN GÖNDERİLEBİLİR.

NOT 2: MARKALAR BELİRTİLECEK VE KATOLOG NUMARALARI YAZILACAKTIR BELİRTİLMEYEN MALZEMELERE İLİŞKİN TEKLİFLER İŞLEME ALINMAYACAKTIR.

NOT 3: OTOMASYON ÜZERİNDEN TEKLİF MEKTUPLARI OLUŞTURULACAK VE ÇIKTILARI ALINACAK İMZA KAŞE YAPILARAK TEKRAR SİSTEME YÜKLENEREK GÖNDERİLECEKTİR.

NOT 4: TEKNİK ŞARTNAME DIŞINDA TEKLİF EDİLEN ÜRÜNÜN ÜSTÜN ÖZELLİKLERİNİN BELİRTİLMESİ AYRICA ÜRÜNE AİT KATALOĞUN DA TEKLİFLE BERABER BİRİMİMİZE SUNULMASI GEREKMEKTEDİR. BU ŞARTLARA UYMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILACAKTIR.

NOT 5: ÜRÜNLERE İLİŞKİN TESLİMAT SÜRELERİ PROFORMA FATURALARDA MUTLAKA BELİRTİLMELİDİR. SÜRELERİ BELİRTİLMEYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. BELİRTİLEN SÜRE İÇERİSİNDE TESLİM EDİLMEYEN MALZEMELER İPTAL EDİLECEKTİR.

NOT 6: TEKLİFLERDE VERİLEN BİRİM TUTAR TOPLAM TUTAR KISMI AÇIK VE DOĞRU HESAPLANMALIDIR. YANLIŞ HESAPLAMALAR VERİLDİĞİ ŞEKLİYLE DİKKATE ALINACAKTIR.

NOT 7:Teklif veren firmanın, Taahhüdünü yerine getirmediği proje yöneticisi tarafından yazı ile BAP Koordinasyon Birimine bildirildiğinde, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 3. maddesinin (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 11. maddesi (f) bendine istinaden (İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, ihaleyi yapan idareye yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu bu idare tarafından ispat edilen) İdaremizin sonraki alımlarında teklifleri değerlendirilmeyecektir.

Telefon : 0424-2370000-4067

Faks: 0424-2378326


Satınalınacak ürünler (Onay No: 451)
Satın Alınacak Kalemler
No Satın Alınacak Kalem Miktar-Birim Teknik Şartname
1 Maya özütü 500 Gram
Ayrıca belirtilmemiştir
2 Sülfürik asit, H2SO4, reagent grade, % 95-98 2.5 Litre
Ayrıca belirtilmemiştir
3 Nitrik asit, ACS reagent, 70% 2.5 Litre
Ayrıca belirtilmemiştir
4 Manyetik balık, 10 adet/1 paket, teflon kaplı, 20x6 mm 1 Paket
Ayrıca belirtilmemiştir
5 Erlen (500 mL, şeffaf, şilifsiz, Borosilikat 3.3 camdan ISO 1773 VE DIN 12380 standartlarına uygun olarak üretilmiş olmalıdır.) 20 Adet
Ayrıca belirtilmemiştir
6 Balonjoje (1000 mL) 5 Adet BALON JOJE TEKNİK ŞARTNAMESİ.docx
7 Balonjoje (500 mL) 5 Adet BALON JOJE TEKNİK ŞARTNAMESİ.docx
8 Balonjoje (250 mL) 5 Adet BALON JOJE TEKNİK ŞARTNAMESİ.docx
9 Beher (600 ml, Uzun form, Borosilikat cam 3.3, taksimatlı, DIN 12 331 ve ISO 3819 standardına uygun) 10 Adet
Ayrıca belirtilmemiştir
10 Porselen kroze, orta form, 85 ml 10 Adet
Ayrıca belirtilmemiştir
11 Pipet standı, döner tip 2 Adet
Ayrıca belirtilmemiştir
12 Spatül, mikro kaşıklı 2 Adet
Ayrıca belirtilmemiştir
13 Spatül, kaşıklı, uzunluk 210 mm 2 Adet
Ayrıca belirtilmemiştir
14 Fırça, 30 mm 10 Adet
Ayrıca belirtilmemiştir
15 Fırça, 50 mm 2 Adet
Ayrıca belirtilmemiştir
16 Mavi vida kapaklı otoklavlanabilir laborratuvar şişesi (1000 ml)şeffaf 5 Adet
Ayrıca belirtilmemiştir
17 Mavi vida kapaklı otoklavlanabilir laborratuvar şişesi (500 ml)şeffaf 2 Adet
Ayrıca belirtilmemiştir
18 Mezür, uzun tip, altıgen tabanlı, 100 ml, Dın 12680 normuna uygun 5 Adet
Ayrıca belirtilmemiştir
19 Mezür, uzun tip, altıgen tabanlı, 250 ml, Dın 12680 normuna uygun 2 Adet
Ayrıca belirtilmemiştir
20 Balon, tek boyunlu, dibi düz, 1000 ml, şilif 29/32 10 Adet
Ayrıca belirtilmemiştir
21 Balon, üç boyunlu, 45 açılı boyun , merkez şilif 29/32, dibi düz, 1000 ml 2 Adet
Ayrıca belirtilmemiştir
22 Cam baget, 25 cm uzunluğunda, 8 mm kalınlığında, ısıya dayanıklı camdan 3 Adet
Ayrıca belirtilmemiştir

  • __short_title__ __title__
  • __title__
  • __title__
  • __count__