Genel Duyuru Detay
FUBAP Tarafından Destek Verilebilen Proje Türleri Tüm Genel Duyurular
Son Geçerlilik Tarihi 26-11-2013 Son Geçerlilik Saati 00:00
Tarih 14-12-2017 Ekleyen
Duyuru Detayı

 

TEZ PROJELERİ

 

Tez proje türleri için KDV dâhil üst limitler:

  • Yüksek Lisans Tez Projesi: 13.000.-TL
  • Tıpta Uzmanlık Tez Projesi: 20.000.-TL
  • Doktora Tez Projesi: 20.000.-TL

 

Kimler başvurabilir:

Fırat Üniversitesi’nin Fen, Sağlık, Eğitim ve  Sosyal Bilimler Enstitülerinde yüksek lisans, doktora ve  tıpta uzmanlık çalışmalarını sürdüren öğrenciler başvurabilir. Başka bir üniversiteden veya kamu kuruluşundan 35. madde ile görevlendirilenler başvuramaz. Yüksek lisans ve doktora ile tıpta uzmanlık tez projeleri, danışmanları tarafından ilgili öğrenci ile birlikte sunulur

 

Başvuru süreci:

http://fubap.firat.edu.tr/  adresi “Yürütücü” tıklanarak, “kullanıcı adı” kısmına @firat.edu.tr uzantılı üniversiteden alınmış email adresi, “parola” kısmına ilgili email adresinin parolası yazılarak ulaşılacak programdan başvuru yapılır.

 

Yürütme süreci:

Proje kapsamında elde edilen sonuçlar altı aylık dönemler halinde rapor olarak sunulur.

 

Sonuçlandırma süreci:

Tez çalışması tamamlandığında, projesinin sonlandırılması için ilgili Enstitü Yönetim Kurulu Kararı veya çıkış belgesi ile Tezin CD'ye kaydedilmiş kopyasının FUBAP 'a teslim   edilmesi zorunludur.  Ayrıca, kesin rapor (Tez)  içinde FÜBAP'a  teşekkür sayfası yer almalıdır.

Bilimsel Araştırma Projeleri (FÜBAP) Koordinasyon Birimi tarafından destek sağlanan, ancak sonuç raporu vermeyen veya kabul edilmeyen projelerin yürütücüleri üç yıl süre ile hiçbir proje önerisinde bulunamazlar.

 

 

MÜNFERİT PROJELER (BİLİMSEL YAYIN YAPAN ARAŞTIRICILARA DESTEK PROJELERİ)

 

Münferit projeleri için KDV dahil üst limit: 20.000.-TL dir

Kimler başvurabilir:

Bir akademik dereceye yönelik olmayan münferit araştırma projeleri dir. Fırat Üniversitesi öğretim üyeleri, doktora, tıpta uzmanlık, sanatta yeterlilik eğitimini tamamlamış, araştırıcılar başvurabilir.

 

Makaleleri uluslararası atıf indekslerine kayıtlı yayın organlarında yayınlanmış veya yayını kabul edilmiş öğretim üye ve elemanlarının projelerine öncelik verilir.

 

 

Başvuru süreci:

http://fubap.firat.edu.tr/  adresi “Yürütücü” tıklanarak, “kullanıcı adı” kısmına @firat.edu.tr uzantılı üniversiteden alınmış email adresi, “parola” kısmına ilgili email adresinin parolası yazılarak ulaşılacak programdan başvuru yapılır.

 

Bu proje çerçevesinde alınacak destekler, araştırıcının ait olduğu birimin eğitim, hizmet ve araştırma altyapısını geliştirmede kullanılır.

 

Münferit  projeler ilgili Bölüm Başkanlığı aracılığı  ile Bilimsel Araştırma Projeleri (FÜBAP) Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğüne gönderilir.

 

 

Sonuçlandırma süreci:

Münferit projelerde süre maksimum 36 aydır. Bu çerçevede alınan desteğin ne şekilde kullanıldığını ve hangi sonuçlara ulaşıldığını açıklayan bilimsel içerik ile ilişkili kesin rapor, online otomasyon sistemine girilerek Birime sunulur.

Münferit Araştırma projelerinin sonuçlandırılabilmesi için proje konusu ile ilgili  Fen ve Sağlık Bilimlerinde “Science Citation Index-Expanded (SCI) veya (SCI-EXP), Social Sciences Citation Index (SSCI) ve Arts and Humanities Citation Index (A&HCI)” İndeksleri kapsamında yer alan dergilerde en az bir makale Sosyal Bilimlerde ise uluslararası veri tabanlarında taranan dergilerde en az bir makale yayınlanmış (yayına kabul edilmiş) olması gerekmektedir.

Destek sonucu yapılan yayınlarda araştırmacının “Fırat Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonunca desteklendiğini” belirten bir dip notun bulunması zorunludur. İngilizce yazılan yayınlarda  ise “This work was supported by Scientific Research Projects Coordination Unit of Firat University. Project number..............” şeklinde yer almalıdır.

Bilimsel Araştırma Projeleri (FÜBAP) Koordinasyon Birimi tarafından destek sağlanan, ancak sonuç raporu vermeyen veya kabul edilmeyen projelerin yürütücüleri üç yıl süre ile hiçbir proje önerisinde bulunamazlar.

 

 

GÜDÜMLÜ PROJELER

 

 

Rektörün veya BAP Komisyonu’nun, üniversitenin veya ülkenin bir sorununu çözmeye, doğal ve tarihsel çevreyi koruyup geliştirmeye yönelik olarak, konunun Üniversitemizin ilgili Anabilim dallarındaki araştırıcılara teklif ettiği özel projelerdir. 

Başvuru süreci:

http://fubap.firat.edu.tr/  adresi “Yürütücü” tıklanarak, “kullanıcı adı” kısmına @firat.edu.tr uzantılı üniversiteden alınmış email adresi, “parola” kısmına ilgili email adresinin parolası yazılarak ulaşılacak programdan başvuru yapılır.

 

 

Sonuçlandırma süreci:

Proje kapsamında yapılan çalışmalar, altı aylık dönemlerde hazırlanan ara raporlar ile BAP tarafından izlenir ve proje bitiminde yürütücü kesin raporunu BAP otomasyon sistemine girer.

 

ALTYAPI PROJELERİ

 
 

Araştırma laboratuarı, kütüphane, müze, herbaryum, sera ve benzeri bilimsel birim veya merkezlerin geliştirilmesine yönelik altyapı projeleridir

 

Başvuru süreci:

http://fubap.firat.edu.tr/  adresi “Yürütücü” tıklanarak, “kullanıcı adı” kısmına @firat.edu.tr uzantılı üniversiteden alınmış email adresi, “parola” kısmına ilgili email adresinin parolası yazılarak ulaşılacak programdan başvuru yapılır.

 

Bu proje çerçevesinde alınacak destekler, ilgili birim veya merkezlerin araştırma altyapısını geliştirmede kullanılır.

 

Altyapı  projeleri ilgili Bölüm Başkanlığı aracılığı  ile Bilimsel Araştırma Projeleri (FÜBAP) Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğüne gönderilir.

 

 

Sonuçlandırma süreci:

Proje kapsamında yapılan çalışmalar, altı aylık dönemlerde hazırlanan ara raporlar ile BAP tarafından izlenir ve proje bitiminde yürütücü kesin raporunu BAP otomasyon sistemine girer.

Bilimsel Araştırma Projeleri (FÜBAP) Koordinasyon Birimi tarafından destek sağlanan, ancak sonuç raporu vermeyen veya kabul edilmeyen projelerin yürütücüleri üç yıl süre ile hiçbir proje önerisinde bulunamazlar.

 

   • __short_title__ __title__
  • __title__
  • __title__
  • __count__